Din säkerhet

De flesta olyckor som resulterar i personskador sker i hemmet och på fritiden. Med rätt brandutrustning och kunskap kan de flesta av dessa olyckor undvikas. Att tidigt upptäcka en brand ger dig möjlighet att agera snabbt och begränsa skadorna.

Vi vill helst inte komma hem till dig :)

Det finns en hel del du själv kan göra för att förebygga bränder och skydda dig själv, din familj och dina vänner mot olyckor. Var finns riskerna i ditt hem? Hur gör du om det börjar brinna? och Vad behöver jag för utrustning?

Här hjälper vi dig med tips och råd om brandskydd och säkerhet. Se under länkarna i vänstermenyn.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt 2 kap 2§ Lagen om skydd mot olyckor, är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren skyldig att hålla med utrustning för brandsläckning och för livräddning vid brand eller annan olycka. Ägaren ska också åtgärda det som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandutrustning

Nerikes Brandkår säljer inte brandutrustning.

Kontakta istället försäkrings-bolag, brandredskapsfirmor eller större varuhus.

Utbildning

Gå en kurs hos oss och lär dig mer om brandskydd i hemmet.

Till våra kurser >

Besök oss på

Nerikes Brandkår
Nastagatan 10 A
702 27 Örebro

Karta >

Telefon: 019-20 86 50

info@nerikesbrandkar.se

Post/Fakturaadress

​Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖrebroOrganisationsnr: 222000-1016
Plusgiro: 493 17 05-0