Eldning utomhus

Eldning sker alltid under eget ansvar. Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud får du bränna av mark, elda trädgårdsavfall och göra upp lägereld eller valborgsmässoeld. Det finns dock undantag, så kontakta miljöförvaltningen på din kommun för att få svar på var/vad du får elda. Tänk på att reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner.

Brandriskprognoser och väderlek

SMHI tar dagligen fram brandriskprognoser under gräs- och skogsbrandsäsongen för att du ska få information om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

Brandriskvärdet anges i en skala från 1-5 där 1 motsvarar liten brandrisk och 5 motsvarar mycket hög brandrisk.

Aktuell brandrisk på SOS Alarm telefonsvarare 019-18 99 05 eller på SMHI:s hemsida (varningsmeddelanden) www.smhi.se

Vi avråder från all eldning vid brandriskvärde 4 och 5. Gäller dock inte grillning vid speciellt iordningställd grillplats eller kolgrill.

Trots prognosen måste du alltid ta hänsyn till den väderlek som råder när du tänker elda. Eldning bör inte ske vid stark vind eller då markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial). Då kan okontrollerad brandspridning lätt kan ske.

Tänk efter före

Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader med vinden frånbebyggelsen bör helst vara:

Gräseldning

15 meter

Eldning i mindre omfattning (ca 1 m³)

15 meter

Eldning i större omfattning

75 meter

Valborgsmässoeldar

75 meter

 

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

  • All eldning sker under eget ansvar. Det är därför lämpligt att elda i mindre högar för att ha bättre kontroll.
  • Eldning i större omfattning än lägereldning bör inte utföras efter mörkrets inbrott.
  • Elda endast torrt ris och kvistar. Trädgårdsavfall, löv eller annat brännbart som pappkartonger, plaster/gummi eller skräp/avfall är olämpligt att elda p.g.a. risken för gnistor och otrevlig/farlig rök.
  • Använd aldrig bensin eller T-sprit för att påskynda eldning — risken för brännskador är stor.
  • Ha alltid släckutrustning i närheten. Vattenslang eller hinkar och vattenkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning ska släckredskap finnas att tillgå. En spade kan exempelvis vara bra att ha vid lägereldning.
  • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Eldning sker under eget ansvar

Du behöver inte anmäla att du ska elda. Varken till Brandkåren eller till SOS AlarmBrandriskprognos

Aktuell brandrisk får du via SOS Alarms telefonsvarare på 019-18 99 05, eller på

www.smhi.se >

Besök oss på

Nerikes Brandkår
Nastagatan 10 A
702 27 Örebro

Karta >

Telefon: 019-20 86 50

info@nerikesbrandkar.se

Post/Fakturaadress

​Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖrebroOrganisationsnr: 222000-1016
Plusgiro: 493 17 05-0