Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Brandfarliga varor

Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och enligt lag. Det är typen och mängden av brandfarlig vara, hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt som avgör om du behöver tillstånd.

Dummtbild

Brandfarliga varor är:

  1. Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C, t.ex. gasol, metan och ammoniak.
  2. Vätskor med en flampunkt under 100 °C, t.ex. bensin, eldningsolja och aceton.
  3. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Vilka det är anges i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Undantag

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre mängder brandfarliga varor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3 med tillhörande handbok > 

Föreståndare

Den som har tillståndet för hantering av brandfarlig vara är ytterst ansvarig och minst en föreståndare ska alltid utses. I vissa fall kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person, t.ex. i enmansföretag. 

Mer information till dig som är föreståndare/tillståndshavare

Blanketter

Ansökan tillstånd brandfarlig vara

Anmälan om föreståndare brandfarlig vara

 

Uppgifter som krävs vid ansökan om:

Nytt tillstånd

Förlängning av befintligt tillstånd

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En komplett önskan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre. 

Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-11-29

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

 

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016