Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Nytt tillstånd - vilka uppgifter krävs?

För att vi ska kunna behandla din ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga behöver vi följande uppgifter:

 1. Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga varor som ska hanteras; såsom varans namn, mängd, brandklass, hanteringssätt etc
 2. Plankarta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi ska framgå.
 3. Skiss som visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses förläggas.
 4. Ritningar över byggnader där brandfarliga varor ska hanteras. För varje byggnad ska det framgå:
  • dess yttre utformning (fasadritning),
  • dess funktion och rummens funktioner,
  • uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass och
  • ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden.
 5. Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget.
 6. Sammanställda drift- och skötselinstruktioner (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen).
 7. Klassningsplaner
 8. Uppgift om föreståndare.
 9. Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten.

OBS!

För att tillståndet ska bli giltigt måste anläggningen avsynas innan den tas i bruk. Detta utförs av handläggaren till ärendet och sker efter att det i tillståndet eventuellt påpekade anmärkningar är åtgärdade. 

Det är anläggningsägarens ansvar att avsyning genomförs. Tid bokar du enklast genom att ringa din handläggare på Nerikes Brandkår.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

 • Ulf Smedberg
  Brandingenjör (RCB) Vice brandchef Olycksförebyggande

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Öppettider - Örebro

Måndag-fredag     08.00 - 16.00
Lunchstängt          12.00 - 13.00
Entrén är låst        09.30 - 10.00

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016

Kontakt

Telefon (växel): 010-176 20 00
Presstelefonnummer: 010-176 20 82
E-post: info@nerikesbrandkar.se

 

Länk till alla våra kontaktuppgifter »

Telefontider

Måndag - fredag    08.00 - 16.00

Lunchstängt          12.00 - 13.00

Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00

Sociala medier

Facebook
Youtube