Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Explosiva varor

Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av explosiva varor sker på ett säkert sätt och enligt lag.

Dummtbild

Explosiva varor är:

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom en kemisk reaktion kan alstra gaser med tillräcklig tempratur, tryck och hastighet att de kan skada omgivningen. T.ex. krut, sprängämnen, ammunition och fyrverkerier


Här söker du tillstånd?

Nerikes Brandkår

För nedanstående hantering söker du tillstånd i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Det är Nerikes Brandkår som handlägger tillståndsärenden i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg och Nora kommuner.

  1. Förvärv - två alternativ:
    1. Man köper explosiv vara och förbrukar direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver man inget förråd.
    2. Man köper varor och lägger i förråd för framtida användning.
  2. Förvaring, om man har förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.
  3. Handel med explosiva varor för till exempel en vapenhandlare som säljer ammunition eller en handlare som säljer fyrverkeriartiklar.
  4. Överföring av explosiva varor som inte är gränsöverskridande. Den som köper vissa typer av explosiva varor måste söka överföringstillstånd för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. För överföring av ammunition, pyrotekniska artiklar eller explosiva varor avsedda för användning av försvaret eller polisen behövs inte överföringstillstånd.

    Blankett för ansökan om tillstånd - hantering av explosiv vara 

Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB)

Tillstånd till tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning (samt annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering) samt även tillstånd till gränsöverskridande överföring och import söker du tillstånd hos MSB. 

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En komplett önskan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre. 

Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-08-12

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016