Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Explosiva varor

Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av explosiva varor sker på ett säkert sätt och enligt lag.

Explosiva varor är:

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom en kemisk reaktion kan alstra gaser med tillräcklig tempratur, tryck och hastighet att de kan skada omgivningen. T.ex. krut, sprängämnen, ammunition och fyrverkerier.

Här söker du tillstånd?

Fyrverkerier

Handlare som planerar att sälja fyrverkerier till årets nyårsfirande måste ansöka om tillstånd för detta enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För butiker inom Nerikes Brandkårs geografiska område behöver en komplett tillståndsansökan vara oss tillhanda senast den 30 november 2019 för att den ska kunna hanteras innan nyåret.

Nerikes Brandkår

Det är Nerikes Brandkår som handlägger tillståndsärenden i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg kommuner. 

Förvärv - två alternativ:

Köp av explosiv vara för direkt förbrukning, t.ex. vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Inget förråd behövs.

Köp av varor som läggs i förråd för framtida användning.

Förvaring:

Äger förråd där man vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Handel:

Handel med explosiva varor, för t.ex. vapenhandlare som säljer ammunition eller handlare som säljer fyrverkerier.

Överföring -

ej gränsöverskridande:

Den som köper vissa typer av explosiva varor måste söka överföringstillstånd för att få transportera varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

För överföring av ammunition, pyrotekniska artiklar eller explosiva varor avsedda för användning av försvaret eller polisen behövs inte överföringstillstånd.

Ansökningsblankett för tillstånd hittar du här »

Anmälan om föreståndare explosiv vara »

Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap (MSB)

Tillstånd för tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning (samt annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering) samt tillstånd till gränsöverskridande överföring och import söker du hos MSB.

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En komplett ansökan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre.

Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor »

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-11-29

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

 

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016