Beskrivning av bilderna Nerikes Brandkår, tillsammans med andra skapar vi trygghet

550 Laxå

Styrkan i Laxå är en deltidsstation och har ca 120 larm per år. Största risken är spånskivefabriken i Röfors. ESAB:s industriområde och E20 är andra risker. Laxå får backup från stationen i Byrsta.
Laxå deltidsstation med utkörda fordon

Kårchef


Bert-Ola Bichis
070-337 90 45

E-post


deltid.laxa@nerikesbrandkar.se

Besöksadress


Tivedsvägen 4, Laxå   Länk till karta

Räddningsstyrka


1 brandförman, deltid och 4 brandmän, deltid.
Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

Besöksadress: Nastagatan 10 A

Tfn 019-20 86 50 | Fax 019-20 86 55
E-post info@nerikesbrandkar.se
Organisationsnummer 222000-1016 | Plusgiro 493 17 05-0

Inloggning för personal