Beskrivning av bilderna Nerikes Brandkår, tillsammans med andra skapar vi trygghet

180 Vintrosa

Deltidsstyrkan i Vintrosa har ca 27 larm per år. Största risken är E18 med en olycksdrabbad vägsträcka. Närheten till Örebro flygplats är också en stor risk. Vintrosa får ofta biträda i centrala Örebro. Vintrosa får sin backup från Örebro.
Vintrosa deltidsstation med utkörda fordon

Kårchef


Åke Karlsson
070-311 94 35

E-post


deltid.vintrosa@nerikesbrandkar.se

Besöksadress


Skolgatan 9, Vintrosa   Länk till karta

Räddningsstyrka


1 brandförman, deltid och 3 brandmän, deltid.
Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

Besöksadress: Nastagatan 10 A

Tfn 019-20 86 50 | Fax 019-20 86 55
E-post info@nerikesbrandkar.se
Organisationsnummer 222000-1016 | Plusgiro 493 17 05-0

Inloggning för personal