Beskrivning av bilderna Nerikes Brandkår, tillsammans med andra skapar vi trygghet

660 Vretstorp

Deltidsstyrkan i Vretstorp har ca 21 larm per år. Största risken är E20 samt mindre industrier i tätorten. Området präglas annars av jordbruksmark. Vretstorp får sin backup från Byrsta.
Deltidsstationen i Vretstorp med utkörda fordon

Kårchef

Conny Hjärtedal 
070-976 77 73

E-post

deltid.vretstorp@nerikesbrandkar.se

Besöksadress

Askersundsvägen 20, Vretstorp   Länk till karta

Räddningsstyrka

1 brandförman, deltid och 2 brandmän, deltid.

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

Besöksadress: Nastagatan 10 A

Tfn 019-20 86 50 | Fax 019-20 86 55
E-post info@nerikesbrandkar.se
Organisationsnummer 222000-1016 | Plusgiro 493 17 05-0

Inloggning för personal