Deltidsstationen i Vretstorp med utkörda fordon

Vretstorp - deltidskår

Deltidsstyrkan i Vretstorp har ca 21 larm per år. Största risken är E20 samt mindre industrier i tätorten. Området präglas annars av jordbruksmark. Vretstorp får sin backup från Byrsta.

Räddningsstyrka

1 brandförman, deltid och 2 brandmän, deltid.

Kårchef

Conny Hjärtedal, 070-946 80 98

Besöksadress

Askersundsvägen 20, Vretstorp   

Länk till karta >

 

Besök oss på

Nerikes Brandkår
Nastagatan 10 A
702 27 Örebro

Karta >

Telefon: 019-20 86 50

info@nerikesbrandkar.se

Post/Fakturaadress

​Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖrebroOrganisationsnr: 222000-1016
Plusgiro: 493 17 05-0