Räddningsvärn...

... finns i Glanshammar, Hammar, Hasselfors, Mariedamm, Olshammar
och på Vinön.

Värnpersonalen är uttagna med tjänstelikt, och har inte beredskap. Därför kallas även närliggande kår vid larm.

Besök oss på

Nerikes Brandkår
Nastagatan 10 A
702 27 Örebro

Karta >

Telefon: 019-20 86 50

info@nerikesbrandkar.se

Post/Fakturaadress

​Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖrebroOrganisationsnr: 222000-1016
Plusgiro: 493 17 05-0