Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Vårt uppdrag

Detta är Nerikes Brandkårs uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal.

Ansvar enligt lag och förordningar

LSO - Lag och förordning om skydd mot olyckor

 • Räddningstjänst
 • Förebygga bränder och verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
 • Ge rådgivning och information åt den enskilde.
 • Se till att sotning och brandskyddskontroll genormförs.
 • Utföra olycksundersökningar.
 • Granska översikts-, detalj-, trafik-, miljö- och energiplaner.
 • Granska ny-, om- och tillbyggnader.
 • Säkerhetsvakttjänst.

LBE- Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

 • Utöva tillsyn hos dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor.
 • Utfärda tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.
 • Ge råd och information.

Lagen om extraordinära händelser

 • Upprätta stabs- och ledningsverksamhet vid större händelser.
 • Säkerställa kommunikation mellan brandkårens ledningsutrymme och kommunernas krisorganisationer.
 • Bistå medlemskommunerna med planeringsarbete, riskanalysarbete m.m. 

Ansvar enligt avtal

Grannkommuner och övriga räddningstjänstansvariga myndigheter

 • Samarbetsavtal med Örebro flygplats.
 • Bistånd inom kommunal räddningstjänst till förbundets grannkommuner.
 • Bistå länsstyrelsens organisation vid svåra påfrestningar i samhället samt deras räddningstjänstorganisation.

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning AB och Trafikverket

 • Restvärdesskydd under och efter räddningstjänstinsatsen.
 • Rengöring och sanering av vägbanan efter trafikolyckor.

Större företag

 • Utbildning samt förebyggande brandskydd.
 • Utbildning vägvisare (skyddsutrustad personal som hjälper brandkåren).
 • Leasing och tillsyn av andningsskyddsutrustning.

Fortum Waste Solutions AB 

 • Insatsplanering
 • Utbildning av personal
 • Service av andningsskyd och kemskyddsutrustning
 • Övning
 • Rådgivning

Alléskolan, Sydnärkes utbildningsförbund

 1. Gymnasieutbildning i räddningstjänst, Byrsta. 

 

Polisen Örebro län

 1. Riskanalys, brandorsaksutredning, spridningsintyg och rådgivning.

Region Örebro län

 • Hjärtstoppsverksamhet vid samtliga brandstationer.
 • IVPA (i väntan på ambulans, alla prio 1-uppdrag) - Fellingsbro.
 • Sjuktransport i terräng.

Brandskyddsföreningen Örebro län

 1. Ekonomi- och utbildningsadministration

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-04-17

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016