Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Vision och mål

Ett olycksfritt samhälle

Detta är vår vision, satt med ett mycket långsiktigt perspektiv. Vi kan se att konsekvenserna av olyckorna minskar, men det finns mycket kvar att göra ännu.

Tillsammans skapar vi trygghet

Med vår verksamhetsidé vill vi lyfta vikten av att samarbeta. För att minska olyckorna måste vi ha en god samverkan med såväl medlemskommuner, företag, andra blåljusorganisationer och räddningstjänster som kommuninvånare.

Värdegrund

 • Ansvar och engagemang
  Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet.
 • Respekt
  Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter.
 • Omtanke och trygghet
  Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut.
 • Ordning och kvalitet
  Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning på fordon och materiel för att bevara en hög kvalitet.
 • Handling
  Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar och har mod att tänka nytt.

Inriktningsmål

Inriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och visar vägen för organisationen.

 • Verksamheten bedrivs effektivt och miljömedvetet i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.
 • Människor som bor eller vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och har ett likvärdigt skydd mot olyckor.
 • Medborgarna i våra medlemskommuner har förmågan att själva förebygga och minska effekterna av oönskade händelser.
 • I mötet med Nerikes Brandkår känner människor att de fått det stöd och den hjälp situationen kräver.
 • Medarbetare inom Nerikes Brandkår har erforderlig kompetens samt känner trygghet, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-10-22

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016