Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

Verksamhet

Tillverkning av blekt och oblekt pappersmassa.

Farliga ämnen som hanteras

Ammoniak

Avger gas, irriterande giftig, frätande

Klordioxid

Avger gas, irriterande giftig

Syrgas

Avger gas, brandfarlig

Terpentin

Irriterande giftig, brandfarlig

Natriumklorat

Brandfarlig

Eldningsolja

Brandfarlig

Veteperoxid

Brandfarlig

Vad kan hända?

Om kemikalier som kan driva med vinden avgår till atmosfär vid en olycka kan boende i närheten av fabriken drabbas. I vårt fall handlar det om ammoniak och klordioxid. Genom fortlöpande underhåll och besiktning av utrustningar samt riskbedömningar av arbetsmoment och utbildning hålls riskerna för en olycka på en mycket låg nivå, men skulle kunna ske. 

Hur varnas allmänheten?

Om en olycka sker larmas SOS Alarm som aktiverar larm till alla fasta telefoner och skickar SMS till mobiltelefoner som finns registrerade på personer med adresser i och kring Olshammar. 

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT).

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen Örebro län. 

För mer information

Kontakta 0583-816 00

Fabriksvägen
696 80 Aspabruk 

Webbplats: www.ahlstrom-munksjo.com

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-12-04

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016