Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

NCC Ballast - Dylta

Verksamhet

Brytning av berg, mobil krossning och sortering samt tillstånd för tillverkning av asfalt

Farliga ämnen som hanteras

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Vad kan hända?

Inga faktorer i omgivningen bedöms kunna påverka säkerheten i täkten. Vid våra utredningar har undersökts om närliggande verksamheter eller andra faktorer påtagligt kan påverka säkerheten vid hantering av farliga ämnen vid vår bergtäkt. Undersökningen visar på följande:

  • Platsen för verksamheten är vald så att inga boende skall utsättas för vare sig onormalt buller, vibrationer, stenkast, damm, trafik eller andra störningar.
  • Före sprängning, kommer alla som bor inom 1 km från täkten att få information om sprängning.
  • Alla kemiska produkter som används i verksamheten förvaras i godkända invallade kärl och är väderskyddade.

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT).

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen Örebro län. 

För mer information

Kontakta 019-22 21 91

Dylta bergtäkt
705 91 Örebro

Webbplats: www.ncc.se/ballast/hitta/orebro/dylta---orebro/

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-12-04

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016