Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Ett bra brandskydd i flerbostadshus bygger på att såväl fastighetsägare som hyresgäster tar sitt ansvar.

Dummtbild

Blockera inte trapphuset

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänsten behöver fri bredd på ca 90 cm för att kunna komma fram vid en olycka. Om en brand startar i trapphuset kan det få svåra konsekvenser. Därför ska det även hållas rent från allt brännbart material, såsom tidningar, kartonger, barnvagnar och liknande. 

Lås gemensamma utrymmen

Om vind, källare, garage och övriga gemensamma utrymmen hålls låsta minskar risken för anlagda bränder. 

Förvara fordon på anvisad plats

Hör med din fastighetsägare vad som gäller för just dig. 

Kolla din brandvarnare

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring för både dig och dina grannar. Kontrollera att din brandvarnare fungerar minst en gång per år och om du har varit borta från hemmet en längre tid. Byt batterier vid behov. 

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt att i skälig omfattning tillhandahålla utrustning för livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan exempelvis innebära att se till att det finns brandvarnare, underhålla det brandskydd som hör till byggnaden och informera de boende.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-03-29

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

presstelefon

070-344 11 15

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016