Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Efter olyckan

Att drabbas av en trafikolycka eller en brand i sin bostad är en omskakande händelse som är svår att greppa. Vad händer efter olyckan, och hur ska man göra när branden är släckt och brandkåren har lämnat platsen?

Dummtbild

Oavsett vilken slags olycka du varit med om

Ring ditt försäkringsbolag. Skaderegleraren kan då snabbt registrera eventuella skador - både på person och material. 

Prata med någon. Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att man känner ett behov av att tala med någon efteråt. 

Efter en brand

Restvärdesarbete

Om din bostad är försäkrad kommer brandplatsen att grovstädas. Kvarblivet släckvatten sugs upp och skadade fönster och dörrar täcks för provisoriskt.

Vid mer omfattande skador, då försäkringsbolag är inblandade, kallas en restvärdesledare till brandplatsen. Försäkringsgivarnas fullmakter ger restvärdesledaren behörighet att begära in olika resurser som hjälper till.

Polisens uppgift är att utreda vad som kan ha orsakat branden, och om någon kan ställas till svars för händelsen. 

Kostnaden för restvärdesarbetet täcks av hem- och fastighetsförsäkringen. Om du inte har någon försäkring kan restvärdesledaren lämna besked om hur du går vidare. 

Hjälp med bostad

Om branden har varit så omfattande att du inte kan bo kvar hjälper ditt försäkringsbolag till med akut boende. Om hemförsäkring saknas kan Socialtjänsten bistå med övernattning och mat till de drabbade. 

Ta vara på dina värdehandlingar och dokument om du måste lämna bostaden. T.ex. nycklar, id-handlingar, pass, kreditkort, bankfacksnyckel, försäkringsdokument, foton och liknande. Ditt bohag, dina kläder och textilier saneras av ett saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar. 

Vatten, el, telefoni

Vid mer omfattande bränder är det oftast restvärdesledarens uppgift att kontakta fastighetsägaren som ser till att vatten, el, gas och telefoni återgår till normal drift igen. Vid en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren.

 

Efter en trafikolycka

Om du har varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du – utöver ditt eget försäkringsbolag – även kontakta Trafikförsäkringsföreningen som reglerar den här typen av trafikskador.

Bärgning

Om polisen kommit till olycksplatsen sköter de vanligtvis kontakten med utsedd jourbärgare. Om polisen inte är på plats ska du ringa det bärgningslarmnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. 

Personskador

Räddningstjänstens uppgift är att ta hand om de skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

  • Ulf Smedberg
    Brandingenjör (RCB) Vice brandchef Olycksförebyggande

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Öppettider - Örebro

Måndag-fredag     08.00 - 16.00
Lunchstängt          12.00 - 13.00
Entrén är låst        09.30 - 10.00

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016

Kontakt

Telefon (växel): 010-176 20 00
Presstelefonnummer: 010-176 20 82
E-post: info@nerikesbrandkar.se

 

Länk till alla våra kontaktuppgifter »

Telefontider

Måndag - fredag    08.00 - 16.00

Lunchstängt          12.00 - 13.00

Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00

Sociala medier

Facebook
Youtube