Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Krisberedskap

I arbetet med krisberedskap avser begreppet kris en svår och ofta oväntad händelse som påverkar många människor och stora delar av samhället. En kris hotar våra grundläggande funktioner som t.ex. elförsörjning, dricksvatten eller vår hälsa och får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

(Källa: krisinformation.se)

Dummtbild

Samhällets ansvar

Kriser bör hanteras lokalt så långt det är möjligt. Den kommun som drabbas av en kris samt den eller de delar av samhället som är inblandade. har ett stort ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. 

När krisen utvecklas blandas andra aktörer in i allt högre grad, och länsstyrelsen kan få en större och samordnande roll. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå. 

Ditt eget ansvar

Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet. Vi som är starka och friska får räkna med att samhällets resurser i första hand läggs på att hjälpa svaga och utsatta människor vid en kris. 

För att lättare kunna hantera en allvarlig händelse är det bra att veta vad du själv kan göra; och genom att vara förutseende kan du öka säkerheten för dig och din omgivning. 

Krisinformation.se och DinSäkerhet.se kan du läsa mer om krishantering och hur du kan förbereda dig för att bättre klara olika situationer. 

Vad gör vi?

Nerikes Brandkår arbetar förebyggande med krisberedskap tillsammans med andra aktörer i länet - bland annat genom nätverket T-sam. T-sam består av representanter från kommunala räddningstjänster, kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Örebro läns landsting, och arbetar med att fördjupa samverkan och säkerställa krisberedskapsförmåga före, under och efter inträffad kris eller olycka. 

Läs mer om länets krisberedskap på Länsstyrelsens webbplats

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

  • Ulf Smedberg
    Brandingenjör (RCB) Vice brandchef Olycksförebyggande

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2018-10-22

Öppettider - Örebro

Måndag-fredag     08.00 - 16.00
Lunchstängt          12.00 - 13.00
Entrén är låst        09.30 - 10.00

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016

Kontakt

Telefon (växel): 010-176 20 00
Presstelefonnummer: 010-176 20 82
E-post: info@nerikesbrandkar.se

 

Länk till alla våra kontaktuppgifter »

Telefontider

Måndag - fredag    08.00 - 16.00

Lunchstängt          12.00 - 13.00

Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00

Sociala medier

Facebook
Youtube