Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

bakgrundsbild startsida

Privatperson

Många bränder startar i hemmet. Med rätt brandutrustning och kunskap kan de flesta av dessa olyckor undvikas.

Företag

Det är du och dina arbetskamrater som skapar en säker arbetsplats. Här hittar du tips och råd för brandskyddsarbetet.

Utbildning

Rätt kunskap är bästa brandskyddet!
Vi erbjuder utbildning för offentlig verksamhet, företag och föreningar.

Aktuellt

  • Kungörelse

    Direktionen för Nerikes Brandkår bjuder in till offentligt möte för fastställande av Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 Handlingar rekvireras från Nerikes Brandkår 010-176 20 00, info@nerikesbrandkar.se.

  • Alla utbildningar inställda

    Med anledning av den snabba smittspridningen av Covid-19 och en ökad belastning på sjukvården, har Folkhälsomyndigheten beslutat att, utöver de tidigare råden, införa så kallade ”Lokala allmänna råd” i Örebro län under 03-24 november. Därför ställer vi nu in alla utbildningar i Nerikes Brandkårs regi under perioden, som eventuellt kan bli längre.