Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Förlängning av tillstånd - vilka uppgifter krävs?

För att vi ska kunna behandla din ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara behöver vi följande uppgifter:

  • Bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning.
  • Förändringar av byggnader eller anläggningar sedan förra beslutet.
  • De mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras.
  • Senast upprättade klassningsplan.
  • Senast gjorda riskutredning.
  • Föreståndare för hanteringen.
  • Drift- och skötselinstruktioner.
  • Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten.

OBS!

För att tillståndet ska bli giltigt måste anläggningen avsynas innan den tas i bruk. Detta utförs av handläggaren till ärendet och sker efter att det i tillståndet eventuellt påpekade anmärkningar är åtgärdade. 

Det är anläggningsägarens ansvar att avsyning genomförs. Tid bokar du enklast genom att ringa din handläggare på Nerikes Brandkår.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: