Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Explosiva varor

Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av explosiva varor sker på ett säkert sätt och enligt lag.

Vad är explosiva varor?

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar som genom en kemisk reaktion kan alstra gaser med tillräcklig tempratur, tryck och hastighet att de kan skada omgivningen. T.ex. krut, sprängämnen, ammunition och fyrverkerier.

Tillstånd du söker hos oss

Det är Nerikes Brandkår som handlägger tillståndsärenden gällande rubrikerna nedan i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg kommuner. 

Förvärv - två alternativ

  • Köp av explosiv vara för direkt förbrukning, t.ex. vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Inget förråd behövs.
  • Köp av varor som läggs i förråd för framtida användning.

Förvaring

Du äger förråd där du vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Handel

Handel med explosiva varor, för t.ex. vapenhandlare som säljer ammunition eller handlare som säljer fyrverkerier.

Överföring - ej gränsöverskridande

Den som köper vissa typer av explosiva varor måste söka överföringstillstånd för att få transportera varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

För överföring av ammunition, pyrotekniska artiklar eller explosiva varor avsedda för användning av försvaret eller polisen behövs inte överföringstillstånd.

Fyrverkerier

Handlare som planerar att sälja fyrverkerier till årets nyårsfirande måste ansöka om tillstånd för detta enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För butiker inom Nerikes Brandkårs geografiska område behöver en komplett tillståndsansökan vara oss tillhanda senast den 30 november för att den ska kunna hanteras innan nyåret.

Blanketter

Tillstånd du söker hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Tillstånd för tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning (samt annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering) samt tillstånd till gränsöverskridande överföring och import söker du hos MSB.

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En korrekt ifylld ansökan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre.

Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor »

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: