Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Publiceringsdatum:

Skärpt kontroll över explosiva varor

Den 1 augusti 2021 träder ett flertal ändringar i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i kraft, där de flesta syftar till ökade kontroller och lämplighetsprövningar av personer med tillgång till explosiva varor.

Dummtbild

Längre handläggningstider

Ändringarna i lagstiftningen innebär nya rutiner, både för tillståndsmyndigheter och den som ansöker om tillstånd, vilket kan leda till längre handläggningstider än normalt för tillståndsärenden.

Viktigt att anmäla tillståndshavare

Personer som deltar i hantering, överföring, import och export av explosiva varor behöver godkännas innan 1 februari 2022 för att få fortsätta arbeta med detta. Den som efter det datumet bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare riskerar att få tillståndet återkallat.

Tillståndshavare för explosiva varor som fått sitt tillstånd utfärdat av Nerikes Brandkår ska därför anmäla samtliga deltagare och föreståndare till oss för att kunna få dessa godkända.

Mer information om aktuella ändringar går att hitta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap via länken nedan.

 

Läs om ändringarna i LBE » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: