Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 3, 2020


Sammanträdesdatum

2020-09-11

Paragrafer

§ 21-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-25

Datum då anslaget tas ned

2020-10-16

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 21

Val av justeringsperson

sid 02

§ 22

RDelårsbokslut per 2020-07-31

sid 03

§ 23

Handlingsprogram för Nerikes Brandkår

sid 05

§ 24

Omfördelning av investeringsbudget

sid 06

§ 25

Föreläggande om vite

sid 07

§ 26

Missiv informationssäkerhet

sid 09

§ 27

Krigsplacering

sid 10

§ 28

Rapport Räddningsregion Bergslagen

sid 11

§ 29

Budgetförutsättningar 2021-2023

sid 12

§ 30

Delegationsärenden

sid 13

§ 31

Meddelanden och aktuell information

sid 14

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: