Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 7, 2022


Sammanträdesdatum

2022-12-09

Paragrafer

§55- 65

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-15

Datum då anslaget tas ned

2022-12-29

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 55

Val av justeringsperson

sid 02

§ 56

Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025

sid 03

§ 57

Avgifter 2023

sid 04

§ 58

Beslutsattestanter och ersättare 2023

sid 05

§ 59

Ekonomisk uppföljning januari-november 2022

sid 06

§ 60

Sammanträdesdagar 2023

sid 07

§ 61

Redovisning av genomförda internkontroller 2022

sid 08

§ 62

Intern kontrollplan 2023

sid 09

§ 63

Personalärende

sid 10

§ 64

Delegationesärenden

sid 11

§ 65

Meddelanden och aktuell information

sid 12

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: