Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 4, 2023


Sammanträdesdatum

2023-06-09

Paragrafer

§ 30-38

Datum då anslaget sätts upp

2023-06-19

Datum då anslaget tas ned

2023-07-03

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 30

Val av justeringsperson

sid 02

§ 31

Budgetramar 2024-2026

sid 03

§ 32

Reviderad plan för dokumenthantering

sid 04

§ 33

Information om skogsbränder

sid 05

§ 34

Information RRB - Räddningsregion Bergslagen

sid 06

§ 35

HR-avdelningen

sid 07

§ 36

Pålsboda- information om att hålla beredskap och lokaler

sid 08

§ 37

Delegationsärenden

sid 09

§ 38

Övrigt

sid 10

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: