Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 6, 2023


Sammanträdesdatum

2023-10-27

Paragrafer

§ 48 - 58

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-09

Datum då anslaget tas ned

2023-11-23

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll » Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista


§ 48

Val av justeringsperson

sid 02

§ 49

Information och studiebesök Polisen på Truckgatan

sid 03

§ 50

Revisionsrapport av delår 2023-07-31

sid 04

§ 51

Föreläggande om Vite

sid 05

§ 52

Dispensansökan AB §13

sid 06

§ 53

Utbilsningsenheten

sid 07

§ 54

Internkontroll punkt 30 - Avtal

sid 08

§ 55

Internkontroll HR

sid 09

§ 56

Tillsyn Lag (2010:1011) om LBE utifrån senaste tidens sprängningar

sid 10-11

§ 57

Delegationsärenden

sid 12

§ 58

Meddelanden och aktuell information

sid 13

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: