Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Olycksförebyggande

Här arbetar vi i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att genom tillsyn, information och utbildning förebygga risker i samhället. Vi svarar även för sotningsfrågor.

Avdelningschef

Vice brandchef Ulf Smedberg, 010-176 20 11

ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se

Brandskydd

skydd@nerikesbrandkar.se

Byggnadstekniskt brandskydd, planärenden och sotningsfrågor

Mats Johansson, 010-176 20 16

Ulf Smedberg, 010-176 20 11

Brandfarlig vara

Oscar Lilja Siljehav, 010-176 20 13

Tillsyn, serveringstillstånd, offentlig tillställning, information och rådgivning

Martin Duberg, 010-176 20 14

Tobias Frohm, 010-176 20 15

Mathias Johansson, 010-176 20 70

Lukas Schagerström, 010-176 20 27

Martin Spjut, 010-176 20 21

Charlotte Wiberg, 010-176 20 28

Utbildning

utbildningar@nerikesbrandkar.se

Enhetschef

Tony Ärlegård, 010-176 20 52

Avtalskunder och extern utbildning

Patrik Andersson, 010-176 20 18

Morgan Sandberg, 010-176 20 26

Utbildare

Kenneth Cederström, 010-176 20 17

Hanna Roos, 010-176 20 22

Elin Rödning, 010-176 20 XX

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: