Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Räddningsregion Bergslagen

Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

Syftet med RRB är att åstadkomma en mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel.

Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats,
 • leda stora insatser samt
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i räddningsregionen som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral i Örebro där räddningstjänsten delar lokaler med polisregion Bergslagen och SOS Alarm. Alla räddningsinsatser, oavsett storlek, leds därifrån. Där finns också en gemensam samverkansarena där där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan sitta tillsammans och leda insatser.

Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larm- och ledningsbefäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

Läs mer om Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Detta är Räddningsregion Bergslagen

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av räddningstjänster som ingår.

Varje räddningstjänst är fortfarande kvar som en egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå har utökats och är en integrerad del av varje räddningstjänst.

De räddningstjänster som ingår i RRB är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Torsby
 • Räddningstjänsten Åmål
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Dummtbild

Klicka på kartan för att se den större

Följ RRB på Twitter

Räddningsregion Bergslagen finns på Twitter. Syftet är att kunna få ut information om händelser inom räddningsregionen som har ett nyhetsvärde och bedöms som allmänintresse samt att, vid behov, få ut information om insatser som kan påverka omgivningen direkt eller indirekt. Twitterkanalen används också i förebyggande syfte för att varna för förändrade riskbilder. Om det inte finns något särskilt att rapportera (vilket allra oftast är fallet) görs i stället en summering av dygnet när dagen har passerat. Följ gärna kontot! Du hittar det om du söker på RRBergslagen.

Till RRB:s Twitterkonto Länk till annan webbplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: