Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

BillerudKorsnäs

Verksamhet

Produktionsanläggningarna består av en sulfatmassafabrik integrerad med kartong­produktion på en maskin och tillhörande efterbearbetning. Inom industriområdet finns också en industri­deponi. Slutproduktionen består av tillverkning av olika kvaliteter vätske- och förpackningskartong baserad på i huvudsak egenproducerad oblekt och TCF-blekt sulfatmassa samt köpt CTMP-massa och blekt sulfat­massa. Huvuddelen av slutprodukterna bestryks. 

Farliga ämnen som hanteras

Verksamheten hanterar brandfarliga, giftiga, oxiderande och miljöfarliga ämnen så som gasol, metanol, petroleumprodukter, svaveldioxid och syrgas som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. 

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT). 

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här »länk till annan webbplats

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Webbplats:

billerudkorsnas.selänk till annan webbplats

Telefon:

0581-370 00

Besöksadress:

Frövifors Bruk, 718 80 Frövi


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: