Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

E.ON Åbyverken

Verksamhet

Åbyverket i Örebro är ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Anläggningen försörjer kunder i Örebro, Kumla och Hallsberg med värme och varmvatten samt producerar el som levereras ut på elnätet. 

Verket består huvudsakligen av ångpannor samt kondensorer och turbiner för produktion av värme respektive el. För produktionen används primärt biobränsle och torv. Som komplement används även eldningsolja. På bränslegården lagras biobränsle av olika slag på hårdgjorda markytor, samt eldningsolja i oljecisterner. 

Farliga ämnen som hanterasEldningsolja 5

Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. För människor är eldningsolja farligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.


Eldningsolja 1

Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Är även klassificerat som brandfarllig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. 

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT). 

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här » Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: