Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

NCC Ballast - Dylta

Verksamhet

Brytning av berg, mobil krossning och sortering samt tillstånd för tillverkning av asfalt

Farliga ämnen som hanteras

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Vad kan hända?

Inga faktorer i omgivningen bedöms kunna påverka säkerheten i täkten. Vid våra utredningar har undersökts om närliggande verksamheter eller andra faktorer påtagligt kan påverka säkerheten vid hantering av farliga ämnen vid vår bergtäkt. Undersökningen visar på följande:

  • Platsen för verksamheten är vald så att inga boende skall utsättas för vare sig onormalt buller, vibrationer, stenkast, damm, trafik eller andra störningar.
  • Före sprängning, kommer alla som bor inom 1 km från täkten att få information om sprängning.
  • Alla kemiska produkter som används i verksamheten förvaras i godkända invallade kärl och är väderskyddade.

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT).

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här » Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Webbplats:

ncc.se/ballast/hitta/orebro/dylta---orebro/ Länk till annan webbplats.

Telefon:

019-22 21 91

Besöksadress:

Dylta bergtäkt, 705 91 Örebro


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: