Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

NCC Ballast - Eker AB

Verksamhet

Brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Farliga ämnen som hanteras

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Vad kan hända?

Inga faktorer i omgivningen bedöms kunna påverka säkerheten i täkten. Vid våra utredningar har undersökts om närliggande verksamheter eller andra faktorer påtagligt kan påverka säkerheten vid hantering av farliga ämnen vid vår bergtäkt. Undersökningen visar på följande:

  • Platsen för verksamheten är vald så att inga boende skall utsättas för vare sig onormalt buller, vibrationer, stenkast, damm, trafik eller andra störningar.
  • Före sprängning, kommer alla som bor inom 1 km från täkten att få information om sprängning.
  • Alla kemiska produkter som används i verksamheten förvaras i godkända invallade kärl och är väderskyddade.

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT).

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här » Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Webbplats:

www.ncc.se/ballast/hitta/orebro/eker---orebro/

Telefon:

019-22 21 91

Besöksadress:

Eker 396, 705 92 Örebro


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: