Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Skanska Asfalt och Betong

Verksamhet

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning. På anläggningen sker även produktion av asfalt. 

Farliga ämnen som hanteras

Sprängmedel

Explosiv, brandfarlig, kan ge lungskador vid förtäring

Eldningsolja

Brandfarlig


OBS! Inga Sprängmedel förvaras på täktområdet. 

Vad kan hända?

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det är därför ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. 

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. 

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT). 

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här »länk till annan webbplats

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Webbplats:

skanska.se/betonglänk till annan webbplats

Telefon:

010-448 48 91

Besöksadress:

Dalaberget Tomta, 694 91 Hallsberg


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: