Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Suzuki Garphyttan

Verksamhet

Hanterar ett antal brandfarliga ämnen, av vilka gasol är störst(130 m3). Mängden gasol gör att vi omfattas av Sevesolagstiftningen, lägsta nivån. Företaget använder gasol för uppvärmning av betningskemikalier samt i en ringa del som fordonsbränsle (truckar). 

Farliga ämnen som hanteras

Gasol

Brandfarligt

Vad kan hända?

Om brand eller explosion uppstår kan bostäder i företagets närhet påverkas av brandrök. Vid en större brand i nära anslutning till Gasolcisternen kan risken för explosion medföra att räddningsledaren beslutar att spärra av och utrymma ett av dem bedömt riskområde. Sådan information kommer i sådant fall att informeras om via myndigheternas försorg. 

Hur varnas allmänheten?

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. 

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT). 

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här » Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Webbplats:

suzuki-garphyttan.com

Telefon:

019-29 51 00

Besöksadress:

Bruksvägen 3, 719 80 Garphyttan


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: