Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

VMA - så varnas allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Dummtbild

Du kan få VMA i flera olika kanaler

Radio och TV

Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus (Hesa Fredrik) används. VMA kan även fås från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier samt som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området eller
sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Gör så här vid ett VMA

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges.
Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se.

Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

"Hesa Fredrik" utomhus varning med tyfoner

Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik för VMA. Varningssystemet utomhus består av totalt ca 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige. Ungefär hälften av alla svenskar bor så att de kan höra tutan när de är utomhus.

Fyra olika signaler

Hesa Fredrik har fyra olika signaler:

 • VMA (7 sekunder tut, 14 sekunder tyst, hela tiden i minst två minuter).
  Viktigt meddelande till allmänheten vid allvarliga händelser. Gå inomhus. Stäng dörrar, fönster och ventiler. Lyssna på Sveriges radio P4, eller se på TV eller text-TV.
  OBS! När det är ett test behöver du inte göra något särskilt.
 • Flyglarm (2 sekunder tut, 2 sekunder tyst, hela tiden under 1 minut).
  Varnar för att det kommer krigsflygplan över Sverige, och att det är stor fara. Ta dig till ett skyddsrum så fort som möjligt.
 • Beredskapslarm (30 sekunder tut, 15 sekunder tyst, hela tiden i 5 minuter).
  Varnar för krig. Lyssna på Sveriges radio P4, eller se på TV eller text-TV. Gör dig beredd på att vara hemifrån ett tag. Ta reda på var det finns skyddsrum, gå till skyddsrummet och hjälp till att göra i ordning det.
 • Faran över betyder just att faran är över för den här gången.
  (En enda lång signal i 30 sekunder)

Testas fyra gånger om året

Signalerna Viktigt Meddelande (VMA) och Faran över kollas klockan 15.00 första helgfria måndag i:

 • mars
 • juni
 • september
 • december

Testet pågår under minst två minuter.

Varje gång det testas berättar de om det i radions alla SR-kanaler. 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: