Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Styrning och ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. Nerikes Brandkår får årligen kommunbidrag från de åtta medlemskommunerna, vilket utgör 89 procent av de totala intäkterna och finansierar verksamheten. Utöver kommunbidragen säljer förbundet tjänster, som exempelvis utbildning och tillsyn.

 

De totala kostnaderna för förbundet uppgår till ca 184 mkr per år och består till 75 procent av lönekostnader och pensioner. Lokalkostnaderna uppgår till 15 procent av de totala kostnaderna och resterande 10 procent avser kostnader för alarmering, fordon m.m.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, vilket betyder att vi har en beredskap inför oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. 

Våra övergripande finansiella mål

  1. Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.
  2. Förmögenheten ska inte urholkes. Årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen.
  3. Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100 procent, d.v.s. finansieras med egna medel.
  4. Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten, enligt Lagen om skydd mot olyckor, täcker kostnadskrävande insatser.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2019-01-21

Öppettider - Örebro

Måndag-fredag     08.00 - 16.00
Lunchstängt          12.00 - 13.00
Entrén är låst        09.30 - 10.00

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016

Kontakt

Telefon (växel): 010-176 20 00
Presstelefonnummer: 010-176 20 82
E-post: info@nerikesbrandkar.se

 

Länk till alla våra kontaktuppgifter »

Telefontider

Måndag - fredag    08.00 - 16.00

Lunchstängt          12.00 - 13.00

Dag före helgdag stänger vi klockan 12.00

Sociala medier

Facebook
Youtube