Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

|

Direktionen

Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen träffas sex gånger per år och är Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

 

Det åligger direktionen att:

  • Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna.
  • Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs.
  • Informera förbundsmedlemmarna om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
  • Till förbundsmedlemmarnas fulläktige eller kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om verksamheten och ekonomin.
  • Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och bedrivs effektivt.
  • Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad gäller det civila försvaret.
  • Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildes kontakter med förbundet.
  • Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten.

Direktionsreglemente

Sammanträdestider 2020

05 mars

11 september

30 april

06 november

12 juni

11 december

Ledamöter

Kommun

Ledamöter

Ersättare

Örebro

Ameer Sachet (S)

Ulf Södersten(M)

Jimmy Nordengren (C)

Anders Hagström (KD)

Gun Carlestam Lewin (S)

Patrik Jämtvall (L)

Lindesberg

Jonas Kleber (C)

Tomas Klockars (M)

Kumla

Thomas Vuolo (M)

Magnus Ivarsson (L)

Hallsberg

Magnus Andersson (S)

Lennart Pettersson (M)

Laxå

Arild Wanche (KD)

Kenth Gustafsson (S)

Nora

Torbjörn Pettersson (M)

Börje Jansson (SD)

Askersund

René Rijns (M)

Johan Calais (S)

Lekeberg

Lennart M Pettersson (S)

Gösta Persson (MP)

Ljusnarsberg

Gert Stark (S)

Mats Larsson (SD)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2020-01-21

Öppettider - Örebro

måndag-fredag

08.00 - 16.00

lunchstängt

12.00 - 13.00

Entrén är låst

09.30 - 10.00

Länk till avvikande öppettider >   

 

Besöksadress

Nastagatan 10 A, 702 27 Örebro

Sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

telefon (växel)

010-176 20 00

e-post

info@nerikesbrandkar.se

Länk till alla våra kontaktuppgifter >   

Post & fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016