Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Brandfarliga varor

Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och enligt lag. Det är typen och mängden av brandfarlig vara, hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt som avgör om du behöver tillstånd.

Vad är brandfarliga varor?

  • Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C, t.ex. gasol, metan och ammoniak.
  • Vätskor med en flampunkt under 100 °C, t.ex. bensin, eldningsolja och aceton.
  • Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Vilka det är anges i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Undantag

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre mängder brandfarliga varor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3 med tillhörande handbok >PDF 

Föreståndare

Den som har tillståndet för hantering av brandfarlig vara är ytterst ansvarig och minst en föreståndare ska alltid utses. I vissa fall kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person, t.ex. i enmansföretag. 

  Mer information till dig som är föreståndare/tillståndshavare » PDF

Ansökan och anmälan

Uppgifter från dig

För att vi ska kunna behandla din ansökan om nytt eller förlängt tillstånd för hantering av brandfarlig vara krävs ett antal uppgifter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om vad vi behöver veta.

  Uppgifter som krävs vid ansökan om nytt tillstånd »

  Uppgifter som krävs vid ansökan om förlängninga av befintligt tillstånd »

Blanketter

  Ansökan tillstånd brandfarlig vara »Word

  Anmälan - föreståndare brandfarlig vara »Word

Avgift

Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En korrekt ifylld ansökan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre. 

  Avgifter tillstånd brandfarliga och explosiva varor »


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2020-07-07

Öppettider - Örebro

måndag-fredag: 08.00-16.00

entrén låst: 09.30-10.00

lunchstängt: 12.00-13.00

Avvikande öppettider »

Följ oss på sociala medier

Facebook
Youtube

Kontakt

Telefon: 010-176 20 00

E-post: info@nerikesbrandkar.se

Besöksadress: Nastagatan 10 A, Örebro

Alla våra kontaktuppgifter »

Post och fakturaadress

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

PDF-faktura: faktura@nerikesbrandkar.se

Organisationsnummer: 222000-1016