Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Olycksförebyggande

Här arbetar vi i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att genom tillsyn, information och utbildning förebygga risker i samhället. Vi svarar även för sotningsfrågor.

Avdelningschef

Vice brandchef Ulf Smedberg, 010-176 20 11

ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se

Brandskydd

skydd@nerikesbrandkar.se

Byggnadstekniskt brandskydd, planärenden och sotningsfrågor

Mattias Heimdahl, 010-176 20 12

Mats Johansson, 010-176 20 16

Brandfarlig vara

Oscar Lilja, 010-176 20 13

Tillsyn, serveringstillstånd, offentlig tillställning, information och rådgivning

Kenneth Cederström, 010-176 20 17

Martin Duberg, 010-176 20 14

Tobias Frohm, 010-176 20 15

Mathias Johansson, 010-176 20 70

Fredrik Lennström, 010-176 20 24

Lukas Schagerström, 010-176 20 27

Utbildning

utbildningar@nerikesbrandkar.se

Enhetschef

Tony Ärlegård, 010-176 20 52

Avtalskunder och extern utbildning

Patrik Andersson, 010-176 20 18

Upp i rök och extern utbildning

Emma Lindgren, 010-176 20 19

Räddningsgymnasiet och extern utbildning

Hanna Roos, 010-176 20 22

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: