Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Krisberedskap

I arbetet med krisberedskap avser begreppet kris en svår och ofta oväntad händelse som påverkar många människor och stora delar av samhället. En kris hotar våra grundläggande funktioner som t.ex. elförsörjning, dricksvatten eller vår hälsa och får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Dummtbild

Samhällets ansvar

Kriser bör hanteras lokalt så långt det är möjligt. Den kommun som drabbas av en kris samt den eller de delar av samhället som är inblandade. har ett stort ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. 

När krisen utvecklas blandas andra aktörer in i allt högre grad, och länsstyrelsen kan få en större och samordnande roll. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå. 

Ditt eget ansvar

Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet. Vi som är starka och friska får räkna med att samhällets resurser i första hand läggs på att hjälpa svaga och utsatta människor vid en kris. 

För att lättare kunna hantera en allvarlig händelse är det bra att veta vad du själv kan göra; och genom att vara förutseende kan du öka säkerheten för dig och din omgivning. 

Du kan läsa mer under rubriken Hemberedskap här på vår webbplats »

Vad gör vi?

Nerikes Brandkår arbetar förebyggande med krisberedskap tillsammans med andra aktörer i länet - bland annat genom nätverket T-sam. T-sam består av representanter från kommunala räddningstjänster, kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Örebro läns landsting, och arbetar med att fördjupa samverkan och säkerställa krisberedskapsförmåga före, under och efter inträffad kris eller olycka. 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: