Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Studiebesök

Dummtbild

Heltidsstationer

På våra heltidsstationer i Örebro och Byrsta tar vi, i mån av tid, emot grupper (från årskurs 3) för studiebesök på onsdagar kl. 10.00, efter tidsbokning. OBS! Ej under vecka 25-32

På stationen tar en brandman i tjänst emot er, och därför kan det hända att besöket måste avbrytas om larmet går.

Studiebesöken bokas i god tid via 010-176 20 00 (vxl) på kontorstid. 

RIB-stationer och värn

Våra RIB-stationer (RIB=räddningspersonal i beredskap) och värn har inga fasta öppettider utan är bara bemannade vid larm och övning. Om du vill besöka någon av dessa stationer får du kontakta respektive kårchef, som du når via växeln.

Besök av oss

Tyvärr har vi inte möjlighet att åka ut till förskolor, skolor m.m.
Givetvis hjälper vi till att stötta verksamheter vid problem med anlagda bränder.
Kontakta då vår via växeln 010-176 20 00 eller utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: