Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Farlig verksamhet nära dig

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet som dessutom hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen, som handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa konsekvenserna av allvarliga kemikalieolyckor.

Dummtbild

Sevesoverksamhet inom Nerikes Brandkårs område

Sevesoverksamheter delas in i två grupper med lägre respektive högre kravnivå. Verksamheter i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen och får därmed större skyldigheter enligt lagstiftningen. Under länkarna nedan hittar du mer information om vilka verksamheter det gäller.

Farlig verksamhet som ej omfattas av Sevesolagstiftningen

Hallsbergs kommun

Rangerbangården

Lindesbergs kommun

Meritor Hvs AB

Örebro kommun

Universitetssjukhuset

Örebro Airport

Viktigt meddelande (VMA)

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter.

När man hör signalen ska man:

  • gå inomhus
  • lyssna på radio, i första hand P4
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Här kan du läs mer om VMA »

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: