Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

Verksamhet

tillverkning av blekt och oblekt pappersmassa.

Farliga ämnen som hanteras

Ammoniak

Avger gas, irriterande giftig, frätande

Klordioxid

Avger gas, irriterande giftig

Syrgas

Avger gas, brandfarlig

Terpentin

Irriterande giftig, brandfarlig

Natriumklorat

Brandfarlig

Eldningsolja

Brandfarlig

Väteperoxid

Brandfarlig

Vad kan hända?

Om kemikalier som kan driva med vinden avgår till atmosfär vid en olycka kan boende i närheten av fabriken drabbas. I vårt fall handlar det om ammoniak och klordioxid. Genom fortlöpande underhåll och besiktning av utrustningar samt riskbedömningar av arbetsmoment och utbildning hålls riskerna för en olycka på en mycket låg nivå, men skulle kunna ske.

Hur varnas allmänheten?

Om en olycka sker larmas SOS Alarm som aktiverar larm till alla fasta telefoner och skickar SMS till mobiltelefoner som finns registrerade på personer med adresser i och kring Olshammar.

Då ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster och dörrar.
  • Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och SVT).

Trygghet i en liten app

Ladda gärna ner 112-appen för att få snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.

Läs mer om 112-appen här »länk till annan webbplats

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan du få av Länsstyrelsen Örebro län.

För mer information

Webbplats:

ahlstrom-munksjo.comlänk till annan webbplats

Telefon:

0583-816 00

Besöksadress:

Fabriksvägen, 696 80 Aspabruk


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: