Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Vattensäkerhet

Man kan aldrig helt försäkra sig om att inte drabbas av en olycka om man ger sig ut på sjön, men man kan se till att ha rätt utrustning och vara förberedd så att man vet vad man ska göra om något händer.

Dummtbild

Badvett

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Tala alltid om var någonstans du ska bada och när du planerar att komma tillbaka.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller bryggor.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker på öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsutrustningen.
 • Om du ska hjälpa någon i nöd, ha alltid något mellan dig och den nödställde — "den förlängda armen". 

Båtvett

 • Alkohol hör inte hemma på sjön.
 • Använd alltid flytväst.
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.
 • Om du ska hjälpa någon i nöd, ta upp denne i aktern på båten och ha alltid något mellan dig och den nödställde — "den förlängda armen". 

Isvett

 • Var aldrig ensam när du går ut på naturis.
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du planerar att komma tillbaka.
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller! Prova med ispik om du är osäker.
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Lär dig var isens svaga platser är: Vass, Råk, Brygga, Bro, Udde, Avlopp, Utlopp, Inlopp, Sund, Grund och Vindbrunn.
 • Ju högre fart du har, ju längre kommer du ut på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Om du ska hjälpa någon i nöd, ha alltid något mellan dig och den nödställde — "den förlängda armen".

Källa: DinSäkerhet.se där du även hittar mer information om brandsäkerhet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: