Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Anställningstester

Brandman heltid/semestervikare

Höjdtest

Vår funktionär står högst upp i korgen på maskinstegen och tar emot den sökande som klättrar hela vägen upp (30 meter fristående stege). Funktionären säkrar även med lina. Testet är även kopplat till arbete på hög höjd där anlag för höjdfobi bedöms. Vi tittar också lite på stegtekniken vid klättring.  

Klaustrofobitest

Ett lättare rökdykartest.  

Sim- och livräddning

Moment 1 med torrdräkt + underställ, fenor, mask och snorkel

Hoppa i från bassängkanten, anpassa dräkten, dyka till botten och ta upp docka/person som visas för testledaren innan den släpps.

Vila: 1 min 

Moment 2 med torrdräkt+underställ, fenor, mask och snorkel
Start i vattnet, simma 100 meter.

Vila: 5 min 

Moment 3 med endast badkläder utan mask/simglasögon
Livräddning; start från kant och simma 25 meter, dyka till botten och ta upp docka (visa testledaren), Byt docka mot "riktig" person och bogsera tillbaka 25 meter.

Vila: 5 min 

Moment 4 mask/simglasögon valfritt
Start i vattnet, simma under ytan genom ett rör som inte får flyttas (ligger på 2 m djup).

PÅ BOTTEN KOPPLAS: 4 st smalslangskopplingar + 2 st grovslangskopplingar + 2 st mutter och skruv (totalt 10 saker inom ca 3x3m).

Löpband med "varvet"

Genomföra 250 W nyanställningstest på löpband med larmställ och tryckluftspaket på ryggen. Direkt härefter utföra det s.k. "varvet" vilket innebär följande arbetsrelaterade moment:

  • Bära två slangväskor grovslang ca 50 meter.
  • Dra en 75 kg tung docka ca 30 meter över ett hinder som består av två lastpallar.
  • Dra in 50 meter vattenfylld smalslang.
  • Bära två kettlebells á 20 kg upp och ner två våningar i en spiraltrappa.
  • Balansgång 10 meter.

Intervju

Du träffar arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter för en kortare intervju. Intervjutillfället är en möjlighet för arbetsgivaren att lära känna dig, och för dig som sökande att ställa ev. frågor om anställningen eller organisationen i stort.

Du ska vara förberedd på att ge en muntlig beskrivning om sig själv.

Vid detta tillfälle har den sökande även möjlighet att ställa egna frågor om anställningen.  

Referenser

Referenser tas i slutomgången som ett komplement till utvärderingen.

RIB (Räddningspersonal i beredskap)

  • Intervju med kårchef och en representant från personalgruppen.
  • Rullbandstest - 200W i 6 minuter med utrustning på.
  • Simning - 200 meter valfritt simsätt på ca 5 minuter.
  • Höjd- /klaustrofobitest - stege eller enkel rökdykning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: