Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Protokoll Direktionsmöte nr 5, 2021


Sammanträdesdatum

2021-09-10

Paragrafer

§ 38-46

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-20

Datum då anslaget tas ned

2021-10-11

Sekreterare

Maria Eklund, 010-176 20 00Länk till protokoll »

Länk till kallelse och handlingar »


Ärendelista

Sida

§ 38

Dagens möte sker digitalt

02

§ 39

Val av justeringsperson

03

§ 40

Personalärende

04

§ 41

Delårsbokslut per 2021-07-31

05

§ 42

Firmatecknare

06

§ 43

Utbyggnad av brandstation i Byrsta

07

§ 44

Operativ planering

08

§ 46

Delegationsärenden

09

§ 47

Meddelanden och aktuell information

10


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: