Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Historia

Yrkesbrandkåren har varit verksam i Örebro under drygt 100 år, men först 1998 inledde Örebro samverkan med Kumla, Hallsbergs och Lekebergs kommun om gemensam räddningstjänst i kommunalförbundet Nerikes Brandkår. Från och med 2001 kom Laxå med i kommunalförbundet, 2002 Askersund, 2010 Lindesberg och Nora samt 2018 Ljusnarsberg.

Dummtbild

Givetvis har det hunnit hända mycket under de drygt 100 åren. Enkelt uttryckt kan man säga att satsningar på teknik och kompetens har minskat behovet av personal samtidigt som vi också fått en annan inriktning på vårt arbete. Vår nya inriktning är främst att satsa på utåtriktad och skadeförebyggande verksamhet, samtidigt som vi strävar efter att samverka mer på den operativa sidan. 

Heltidsbrandkår 1899

Redan 1719 skrevs den första brandordningen för Örebro stad och på den tiden krävdes stora styrkor för att bekämpa bränder då den tekniska utrustningen var mycket primitiv. I slutet av 1800-talet var över 1 200 inmönstrade i brandkårens olika avdelningar. 

År 1854 drabbades staden av en omfattande brand där 62 gårdar med cirka 200 byggnader brann ner och 1200 personer blev hemlösa. Dåtidens organisationer hade vistas sig vara allt för ineffektiv och heltidsanställda kårer började organiseras, men först 1899 fick Örebro sin heltidsbrandkår. 

Örebro Brandkår anno 1893

De som tjänstgjorde på stationen hade en mängd olika yrken, till exempel:

Arbetskarl, bankbokhållare, bildhuggare, cigarrarbetare, fil. dr., fläskhandlare, fältskär, grosshandlare, hofrättsnotarie, häradshöfding, hästhandlare, kopparslagare, kulturingenjör, lykttändare, manufakturhandlare, mjölnare, mältare, mössmakare, ornamentsskärare, orgelbyggare, packbod-dräng, ryttmästare, sadelmakare, skomakarmästare, skonåtlare, smörexportör, snörmakare, stadsfogdebiträde, tegelslagare, tunnbindare, telegraftjänsteman, telegraftjänsteman, vagnfabrikör. 

Belöningar

  1. De fem första vattenkörare hvilka med fylda vattenkärl kom först till brandstället belönades med 3 kr till de två första samt 2 kr till de andra.
  2. Först till: Slottssprutan ger 4 man belöning med 1 kr/man Spruta nr 2 ger 4 man belöning med 1 kr/man Spruta nr 9 ger 4 man belöning med 1 kr/man Spruta nr 1 ger 3 man belöning med 1 kr/man Spruta nr 3 ger 3 man belöning med 1 kr/man Övriga sprutor ger 2 man belöning med 1 kr/man. 

Brandsignaler från Nikolaikyrkan

1 klämtslag: Öfningssignal

2 klämtslag: Norra staden

3 klämtslag: Södra staden

4 klämtslag: Landsbygden 

Dessutom röd flagga alternativt röd lykta som markerar väderstreck från kyrktornet. Brandtelegraf med brandskåp utplacerade i staden. Telefonledning fanns mellan polisvaktkontoret och vaktkuren i kyrktornet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: