Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Sotning och brandskyddskontroll

Eftersom många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar behöver sotning och brandskyddskontroll ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Din kommun har ansvar för att såväl sotning som brandskyddskontroller utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

Dummtbild

Vem sotar och kontrollerar brandskyddet hos mig?

Nerikes Brandkår har avtal med sotare som utför sotning och brandskyddskontroll inom förbundets medlemskommuner. Ansvarig skorstensfejarmästare svarar för verksamhetens kvalitet och genomförande. 

Får jag sota själv?

Lagen ger utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten, under förutsättning att sotningen görs på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen). 

Du måste ansöka hos kommunen om att själv få sota din egen fastighet.

Villkor och ansökningsblanketten hittar du här » Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. 

Hur ofta ska det sotas?

Information om aktuella sotningsfrister »

Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Information om aktuella frister för brandskyddskontroll »

Vad kostar det?

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten ligger.


Avgifter sotning

Avgifter brandskyddskontroll

Askersund Pdf, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Askersund Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Hallsberg Pdf, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Hallsberg Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Kumla Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Kumla Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Laxå Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Laxå Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Lekeberg Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Lekeberg Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Lindesberg Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Lindesberg Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Ljusnarsberg Pdf, 564 kB, öppnas i nytt fönster.

Ljusnarsberg Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Nora Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Nora Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Örebro Pdf, 43 kB.

Örebro Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: