Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Samlingslokaler

Som ägare eller nyttjanderättshavare av en lokal är det du som är ansvarig för säkerheten där. Du ansvarar även för att inte för många personer vistas där samtidigt. Räddningstjänsten genomför tillsyn på alla samlingslokaler, för att säkerställa att där finns ett skäligt brandskydd.

Dummtbild

Det finns ingen enkel metod att beräkna exakt hur många personer som får vistas samtidigt i en lokal. Detta är en bedömningssak som beror på typ av verksamhet, lokalens storlek samt hur många och hur breda utrymningsvägarna är. 

Lokaler för max 150 personer

 1. Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen.
 2. Bredden på varje utrymningsväg bör vara minst 1,2 meter.
 3. Bord, stolar, sopor får aldrig någonsin lagras i en utrymningsväg. Det får aldrig finnas någonting som står framför en utrymningsväg.
 4. Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren skall alltid gå utåt och kunna öppnas utan nyckel.
 5. Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta eller genomlysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen ska den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man ska gå för att hitta utgången.
 6. I lokalen ska det finns en skylt som visar hur många personer inklusive personal som samtidigt får vistas i lokalen.
 7. Brandsläckare ska finnas i lokalen. Lättåtkomliga och utmärkta med synliga skyltar.
 8. Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter. All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen.
 9. Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd. 

Lokaler för fler än 150 personer

Det ställs högre krav på brandskyddet för en samlingslokal där det får vistas fler än 150 personer samtidigt.

 1. Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen. Om lokalen är godkänd för 600–1 000 personer ska det finnas tre utgångar och om lokalen får ta in mer än 1 000 personer ska det finnas minst fyra utgångar.
 2. Bredden på varje utrymningsväg ska vara minst 1,2 meter.
 3. Bord, stolar, sopor får aldrig någonsin lagras i en utrymningsväg. Det får aldrig finnas någonting som står framför en utrymningsväg.
 4. Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren ska alltid gå att öppna utåt och kunna öppnas utan nyckel.
 5. Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta eller genomlysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen ska den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man ska gå för att hitta utgången.
 6. Utrymningsvägarna ska ha både allmän belysning och nödbelysning. Lokalen ska vara försedd med nödbelysning som ska fungera även vid ett strömavbrott. Utrymningsskyltar och trappsteg i utrymningsvägarna ska vara belysta och säkerställas med nödbelysning. Nödbelysningen ska fungera i minst 60 min.
 7. Lokalen ska ha ett utrymningslarm som aktiveras automatiskt eller från bemannad plats vid upptäckt av brand. Det bör finnas ett inspelat utrymningsmeddelande.
 8. Lokalen får ej ha brännbart ytskikt i tak.
 9. I lokalen ska det finnas en skylt som visar hur många personer inklusive personal som samtidigt får vistas i lokalen.
 10. Brandsläckare ska finnas i lokalen. Lättåtkomliga och utmärkta med synliga skyltar.
 11. Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter. All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen.
 12. Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: