Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Automatiska brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Detektorn kan kopplas till någon form av larm som går till personal, vakt eller räddningstjänst.

Dummtbild

Vissa automatiska funktioner kan också styras via brandlarmet, t.ex. aktivering av släckanläggning, dörrstängningsanordningar, brandgasventilation och utrymningslarm.

Där automatiskt brandlarm är ett myndighetskrav ställs i allmänhet högre krav på teknisk standard, utförande m.m. I Brandskyddsföreningens skrift Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110:8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar man de krav som ställs på en sådan anläggning. 

För att få sin anläggning kopplad till Nerikes Brandkår ska:

  • Anläggningen uppfylla SBF 110:8 i tillämpliga delar.
  • Anläggningen underhållas och provas enligt fastställd norm.
  • Ett avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Nerikes Brandkår.

Kostnad

Nerikes Brandkår tar ut en årsavgift för anslutna larmanläggningar samt en avgift för obefogade utryckningar. Läs mer under Avgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: