Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Brandfarliga varor

Bensin, gasol, t-sprit, fotogen och tändvätska är exempel på brandfarliga varor. Här kan du läsa hur du ska hantera brandfarliga varor i ditt hem.

Dummtbild

Hur mycket brandfarlig vara får jag ha i hemmet?

Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad. Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarliga varor hemma än vad du har behov av i ditt hushåll. Med det menas att en villaägare får ha en gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare som t.ex. lacknafta och rödsprit. 

Tillstånd krävs om du förvarar mer än dessa volymer i hemmet:

  • Gasol max 60 liter
  • Annan brandfarlig gas max 5 liter.
  • Brandfarlig vätska max 100 liter.
  • Vätska för uppvärmning t. ex. oljecistern 10 000 liter.

Hur förvarar jag brandfarlig vara i min villa?

Gas

Gasflaskor ska alltid förvaras i ett ventilerat utrymme. I villa får du förvara brandfarlig gas i förråd eller garage som är avskilda från bostaden. I bostadstadsdelen får endast förvaras gasol och i behållare om högst 30 liter (t.ex. P 11). Ingen förvaring av brandfarlig gas är tillåten i källare eller på vind. 

Vätskor

Brandfarliga vätskor får förvaras i garage, fristående förråd, ventilerat utrymme i källare och i bostadsdelen. I bostadsdelen får vätska förvaras i behållare om högst 10 liter. Ingen förvaring av brandfarliga vätskor är tillåten på vinden. 

Fyrverkerier

Du får för eget bruk och utan tillstånd förvara upp till 5 kg krut i fyrverkeriartiklar eller pyroteknisk nödutrustning i din bostad. Varorna får inte förvaras i ett rum med eldstad eller brandfarlig vara. 

Hur förvarar jag brandfarlig vara i min lägenhet?

Gas

I lägenheten får du förvara gasolbehållare mindre än 5 liter (blå campingbehållare) och på balkongen (ej inglasad) gasol i behållare mindre än 30 liter. Ingen förvaring av brandfarlig gas är tillåten i källare, på vind eller i garage. Inte heller i fristående garage för flera hushåll är det tillåtet att förvara brandfarlig gas. 

Vätskor

Brandfarliga vätskor i behållare om högst 10 liter får du förvara i lägenheten, på ej inglasad balkong (max 25 liter), i avskild hobbylokal (max 25 liter) och i fristående garage för flera hushåll under förutsättning att den förvaras oåtkomlig för obehöriga. Ingen förvaring av brandfarliga vätskor är tillåten i vindsförråd eller källarförråd. I garage i bottenplan får du endast förvara brandfarliga vätskor i fordonets tank och reservdunk. 

Fyrverkerier

Du får för eget bruk och utan tillstånd förvara upp till 5 kg krut i fyrverkeriartiklar eller pyroteknisk nödutrustning i din bostad. Varorna får inte förvaras i ett rum med eldstad eller brandfarlig vara.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: