Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Brandskyddskontrollant

Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätta en säker miljö. På utbildningen lär du dig att identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet, plus att du får en förståelse för hur man kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.


Antal deltagare:

4-20 deltagare

Kurslängd:

Ca 4 timmar

Plats:

- Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.

- Vi kan komma till er arbetsplats om förutsättningarna är de rätta.

- Digital utbildning via plattformen MS Teams.


Anmälan

Anmälan görs på Brandskyddsföreningen Örebros webbplats, via länken nedan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska kontrollera och underhålla brandskyddet i er verksamhet.

Mål

Deltagare ska efter genomförd utbildning själv kunna ta egna initiativ och medverka till en väl brand skyddad verksamhet samt verka som internt brandskyddsombud

Kursinnehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Säker utrymning
  • Förhindra brandspridning
  • Släckanordningar
  • Kontroll och uppföljning av brandskyddet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: